U bent hier: Home / Nieuws / Een belangrijke bron van atmosferisch methanol geïdentificeerd

Een belangrijke bron van atmosferisch methanol geïdentificeerd

Al 20 jaar lang zijn de hoge concentraties aan methanol in afgelegen oceanische gebieden onverklaard. Onderzoekers van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Ruimte-Aeronomie (BIRA) zijn er nu samen met een team van het departement chemie van de KU Leuven in geslaagd de ontbrekende bron te identificeren. Het gaat om een tot op heden nog niet bestudeerde reactie (CH3O2 + OH) waarvan sinds kort geweten is dat deze heel snel verloopt.
De modelberekeningen uitgevoerd op het BIRA en gebaseerd op  theoretische resultaten bekomen aan de KU Leuven, tonen aan dat dankzij deze reactie de modellen en waarnemingen wereldwijd beter met elkaar overeenstemmen. Op wereldschaal produceert deze reactie evenveel methanol als alle gekende bronnen op landoppervlak.

Deze ontdekking verandert ons inzicht in de cyclus van methaan, een broeikasgas van aanzienlijk belang. Deze resultaten werden online gepubliceerd in het tijdschrift Nature Communications op 17 oktober 2016.

Het volledige artikel is hier beschikbaar via de uitgever