U bent hier: Home / Beleidsinfo dept. beheer / Richtlijnen toekenning FLOF-beurzen

Richtlijnen voor de toekenning van FLOF-beurzen

Het departement chemie stelt een gedeelte van zijn werkingsmiddelen ter beschikking teneinde er enkele doctoraatsbeurzen mee te kunnen financieren. De toewijzing van deze mandaten gebeurt op advies van de departementele BAP-commissie (bekrachtigd op het departementaal Bureau) volgens onderstaande selectieprocedure.

Om in aanmerking te komen moet de kandidaat een promotor hebben behorende tot het departement chemie, minstens de graad onderscheiding hebben behaald in een KU Leuven-master en in principe deel genomen hebben aan de jaarlijkse selectieronde voor FWO/SB-specialisatiebeurzen.

De kandidaat vult het Aanvraagformulier in en dient het in op het Departementaal Secretariaat (00.133).

In de selectieprocedure beoordeelt de BAP-commissie de kandidaturen op basis van:

  • het studieresultaat van de bachelorstudies (percentage, B)
  • het resultaat van de masterstudies (percentage, M)
  • de score "kandidaat" selectie FWO/SB-specialisatiebeurzen (op 20, bij meerdere deelnames geldt hoogste score, FWO/SB).

De volgorde van de kandidaten wordt bepaald met behulp van de volgende formule:

Score = 0.5*B + M + 5*FWO/SB

Het aantal beschikbare halftijdse mandaten wordt in deze volgorde toegekend.

Deze selectieprocedure werd opgesteld door de BAP-commissie, goedgekeurd door het Bureau van
het departement chemie op 16 september 2009 en gewijzigd op 25 april 2013.

Het Aanvraagformulier FLOF-beurs kan u downloaden:

Aanvraagformulier